Gedragsregels

Gedragsregels, waarden en normen; een hot item in onze maatschappij. De individualisering neemt toe. Respect voor de ander is soms afwezig.


Als bestuur vinden wij het belangrijk dat de leden van BC Vossenberg zich houden aan de onderstaande omgangsregels, zodat wij de goede naam van BC Vossenberg naar buiten blijven uitdragen. Maar het is ook belangrijk dat we binnen onze vereniging respectvol met elkaar omgaan,

zodat iedereen zich thuis voelt binnen onze club. Daarvoor zijn de volgende gedragsregels opgesteld:


• Ik ben te gast in de sporthal. Ik gedraag me als gast en ik houd mij aan de geldende regels van de sporthal.

• Ik laat geen rommel achter in de sporthal en/of kleedkamer.

• Ik ben zuinig op het materiaal, zoals ballen en baskets. Ook de kleedkamers en douches laat ik heel en schoon achter.

• Ik draag tijdens wedstrijden alleen het officiële tenue van BC Vossenberg.

• Voorafgaand aan de wedstrijd wens ik tegenstanders en scheidsrechters een sportieve wedstrijd toe.

• Ik behandel medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en mijn trainer/coach met respect.

• Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrechters.

• Winnen vind ik belangrijk, maar sportiviteit nog veel belangrijker.

• Na afloop van de wedstrijd geef ik de tegenstanders, scheidsrechters en mensen aan de wedstrijdtafel een hand en bedank ze voor de wedstrijd.

• De vereniging is van ons allemaal. Dus ik draag mijn steentje bij door me in te zetten voor de vereniging.

• Ik neem een taak op me, want vele handen maken licht werk.

• Als ik niet kan komen trainen, meld ik me af bij de trainer.

• Als ik een wedstrijd niet mee kan spelen, meld ik dat minimaal een week van te voren aan de coach. Voor een vereniging is het fijn als ouders en anderen komen supporteren.Ook voor de toeschouwers hebben we enkele omgangsregels op papier gezet.

• Ik vind het belangrijk dat mijn kind basketballt en kom geregeld een kijkje nemen in de sporthal.

• Ik ben enthousiast en stimuleer mijn kind en medespelers.

• Ik laat het coachen aan de trainer/coach over.

• Ik bemoei me niet met de beslissingen van de scheidsrechter.

• Ik bezig alleen fatsoenlijk taalgebruik als ik het team aanmoedig.


De bestuursleden zullen leden en bezoekers die zich niet houden aan deze omgangsregels daarop aanspreken. Bij het herhaaldelijk in de fout gaan, kunnen de bestuursleden overgaan tot het nemen van andere maatregelen.


Gedragscode begeleiders in de sport

Al onze kaderleden hebben een gedragscode ondertekend, teneinde een veilige, gezonde en sportieve omgeving binnen onze basketballclub na te streven en te handhaven.

Mochten er onverhoopt dingen gebeuren, zoals pesten, ongewenste intimiteiten of ongewenst seksueel gedrag,

kunt u onze vertrouwenspersoon benaderen:

mevr. Mireille van Hassel-Hoppenbrouwers

06-4224468

mireillehoppenbrouwers@hotmail.com